Laboratorium IKMJ – dokumentacja ISO

W Laboratorium IKMJ zapoznasz się z systemami zarządzania zgodnymi z normami rodziny ISO. Znajdziesz tu systemy jakości, środowiskowe, efektywności energetycznej, bhp, zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, laboratoria i jednostki podlegające akredytacji.