Dokumentacja ISO 9001:2015

System ISO 9001:2015

System zarządzania jakością posiada wszystkie wymagane normą procedury systemowe oraz wszystkie wymagane zapisy systemowe (formularze i rejestry).

Jeżeli chcesz wdrożyć u siebie System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015, Twoje zadanie to:

  1. opracowanie dokumentów, procedur systemowych, procedur operacyjnych
  2. opracowanie formularzy i rejestrów
  3. określenie kontekstu organizacji
  4. opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem
  5. zatwierdzenie dokumentów i procedur przez Szefa Twojej firmy
  6. przeprowadzenie szkolenia dla personelu i kadry kierowniczej
  7. wypełnienie formularzy i rejestrów (zgodnie z procedurami)
  8. przeprowadzenie audytów wewnętrznych i działań korygujących
  9. dokonanie przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Gratulacje! – masz system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015!

Możesz podejść do audytu certyfikującego w jednostce certyfikującej
i uzyskać CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Przykładowe procedury, dokumenty i wzory formularzy:

Nie wiesz co dalej? Jak adaptować dokumentację do swojej firmy?
Jak opracować procedury operacyjne?

Chętnie pomożemy dostosować dokumentację lub przeprowadzić audyt kontrolny!

Bezpłatna wycena kosztów

Zobacz: