Regulamin i licencja Laboratorium ISO

UWAGA: Już wkrótce zasady używania naszego laboratorium zmienią się. Szczegóły podamy wkrótce.

Czym jest Laboratorium ISO

Portal internetowy Laboratorium ISO dostępny pod adresem https://dokumentacja-iso.ikmj.com/ zwany dalej Laboratorium ISO jest przeznaczony dla osób pragnących zapoznać się z dokumentacją systemów zarządzania zgodnych z normami międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi.

Kto może korzystać z Laboratorium ISO

Z Laboratorium mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i instytucje, zwane dalej Użytkownikiem. Korzystanie z Laboratorium ISO jest bezpłatne.

Jak korzystać z Laboratorium ISO

Użytkownicy mogą w sposób dowolny przeglądać materiały zamieszczone w Laboratorium ISO, wykorzystywać je na własny użytek. W celu pobrania wzorów materiałów  w wersjach edytowalnych (.doc, .docx, .xls, .xlsx) wymagane jest zalogowanie się lub rejestracja darmowego konta w portalu.

Rejestracja Użytkownika

W celu założenia konta w portalu należy się zarejestrować klikając w link „Zarejestruj się” i postępować  zgodnie ze wskazówkami podczas rejestracji.
Dokonując rejestracji  w Laboratorium ISO, Użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zgadza się na otrzymywanie materiałów marketingowych oraz edukacyjnych od Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Gwarancja zgodności z normami

Materiały zamieszczane w Laboratorium ISO są materiałami przykładowymi a ich zawartość i treść, jako przykład są zgodne z normami międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi, do których się odnoszą. Nie można stwierdzić zgodności pobranych materiałów z normami w organizacji bez ich adaptacji do specyfiki tej organizacji.

Prawa autorskie

Właścicielem materiałów i praw autorskich do materiałów zamieszczonych w Laboratorium ISO jest Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości i nie przenosi ich na użytkownika.

Licencja

Użycie darmowe  –  materiały zamieszczone w Laboratorium ISO można wykorzystywać do celów edukacyjnych, naukowych oraz na potrzeby własnej organizacji. Nie wolno ich wykorzystywać w celach komercyjnych (zarobkowych).

Użycie komercyjne – Użytkownik, który chce wykorzystać materiały zamieszczone w Laboratorium ISO w celach zarobkowych, jest zobowiązany do wniesienia opłaty licencyjnej ustalonej z Instytutem Kształcenia Menadżerów Jakości.

Właściciel i administrator

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

NIP: 866-157-79-30

Os. Strusia 1a, 31-807 Kraków